zenbase-responsive

Regler og tilladelser for erhvervsbyggeri 

Erhvervsbyggeri er omfattet af Bygningsreglementet. Reglerne er teknisk omfattende og vanskeligt tilgængelige for ikke-fagfolk. Bistand fra professionelle rådgivere vil almindeligvis være påkrævet, medmindre der er tale om ganske små om- eller tilbygninger. Det påhviler altid ansøger at undersøge, om projektet er i overensstemmelse med gældende lokalplan og Bygningsreglementet.

Brandteknisk dokumentation
Ifølge Bygningsreglementet kan kommunalbestyrelsen forlange brandteknisk dokumentation for bygningens udformning og grundlaget for de valgte brandsikkerhedstiltag. 

Landzone
Ligger ejendommen i landzone, forudsætter byggeriet måske også landzonetilladelse, eller ejendommen kan være inden for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier.

Tilladelser
Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt byggetilladelse. Når kommunen har meddelt byggetilladelse, vil der blive opkrævet et byggesagsgebyr. En byggetilladelse gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er meldt påbegyndt inden for dette år. Når byggearbejdet er afsluttet, skal byggeriet færdigmeldes, og kommunen udsteder en ibrugtagningstilladelse. 

Projekter og inspiration

Udvidelse
Udvidelse
Isoleret hal med kontorer
Nyt domcil
Nyt domcil
Moderne domicil med hal
Grønt byggeri !
Grønt byggeri !
Kunde valgte grønne spær
Domicil
Domicil
Administration med 7.000 m² højlager
Erhverv i 2 plan
Erhverv i 2 plan
Kontor og lager i 2 etager
Stålhal
Stålhal
Ekstra plads til ZOO
Udlejning
Udlejning
Erhvervsejendomme til udlejning
Modulbyggeri
Modulbyggeri
Udvid efter behov med kontormoduler
Pladsmangel
Pladsmangel
Roklub fik tilføjet 1. sal med udvendige spær
Tagkassetter
Tagkassetter
Hurtigt byggeri med færdige tagkasser inkl. troldtekt loft
Kontorbyggeri
Kontorbyggeri
Stål og glas danner rammen om en god arbejdsplads
Byggesæt
Byggesæt
Køb din hal som komplet byggesæt
Stålhus
Stålhus
Flot stålhus med unik arkitektur
Ridehaller
Ridehaller
Færdig ridehal med masser af naturligt lys
Moderne facade
Moderne facade
Skab et naturligt udtryk med træ på facaden
Padelhal
Padelhal
Nøgle færdig hal til padel tennis
Landbrug
Landbrug
Landbrugshal til løsdrift
BOXFORM
BOXFORM
Farver skaber arkitektur
JUL 2020
JUL 2020
Glædelig jul og godt nyt
Samlingssal
Samlingssal
Samlingssal til 1.000 mennesker
Autoværksted
Autoværksted
Isoleret værksted med sandwichpaneler

KONCEPTHAL

Construxa Nordica
Odinsvej 9D
DK-7200 Grindsted

+45 30958076
.
www.construxa.com

Det skal være let at bygge kvalitet

Med KONCEPTHAL får du en erfaren og stabil partner. Vi leverer byggeri med høj kvalitet til en fair fast pris. 
 
 
 
bg Image
Back to top