Professionel totalentreprise betaler sig

Opførelse og styring af et byggeprojekt kan ofte være en ret indviklet og kompliceret proces. Du kan møde budgetoverskridelser, forsinkelser og andre ubehagelige ting. Alt dette kan du undgå ved at lade KONCEPTHAL opføre dit nye byggeri i totalentreprise.
 
Vi har stor erfaring med professionelt at koordinere store byggeprojekter, så du får tiden fri til at koncentrere dig om det, der er vigtigt for dig. Kort sagt har vi overblikket for dig, og du er altid tilknyttet en kontaktperson under hele forløbet, som står for kontakten til alle partnerne.
 
Totalentreprisen giver dig sikkerhed som bygherre. Du vil opleve totalentreprise som en målrettet proces, hvor økonomi og tid ligger fast, når kontrakten underskrives. Med KONCEPTHAL har du på den måde placeret ansvaret for byggeprojektet et trygt sted, idet totalentreprenøren bærer det entydige ansvar for projektets gennemførelse iht. den indgåede kontrakt eller samarbejdsaftale.
 
Fagentreprise til mindre opgaver
Ved mindre opgaver, hvor der måske ikke indgår så mange forskellige slags håndværkere, kan vi også tilbyde vore ydelser som fagentrepriser. Her står du eller din rådgiver for at levere det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og indhente eventuelle tilladelser fra myndighederne, men derefter indhentes tilbud fra de forskellige håndværksfirmaer hver for sig, ligesom du træffer aftaler med hvert enkelt firma. Det er også dig eller din rådgiver, som står for tilsyn og koordinering af byggearbejdet, og når det er afsluttet, betaler du de enkelte håndværksfirmaer særskilt. 

Salgskontor

Koncepthal A/S
Ansager Landevej 11
DK-7200 Grindsted

+45 30958076
.

Det skal være let at bygge kvalitet

Med KONCEPTHAL får du en erfaren og stabil partner. Vi leverer byggeri med høj kvalitet til en fair fast pris. 
 
 
 
bg Image
Back to top